Projekt Odpíšme ti bol dream job pre stratéga

Strategická práca sa začína ideálne oveľa skôr ako zadanie od klienta. Je to však možné iba vtedy, ak klient osloví agentúru ešte v počiatočných fázach projektu. Preto chcem najprv poďakovať tímu Nadácie TV Markíza, že nás oslovili na úplnom začiatku.

Prečo strategický dream job?

Pretože projekt bol v začiatkoch, mohli sme ako agentúra navrhnúť, ako budú prebiehať workshopy a súčasne ich facilitovať, mohli sme navrhnúť, aké typy prieskumov potrebujeme zrealizovať a následne ich analyzovať. Čo je pre stratéga naozaj dream job!

Ako projekt prebiehal?

Tému šikany sme potrebovali uchopiť komplexne. Preto sme pred zostavením stratégie absolvovali sériu workshopov s odborníkmi, kde sme si museli komplexný problém rozkľúčovať a definovať, čo ideme vlastne riešiť. Po dlhých debatách a hĺbkových rozhovoroch so žiakmi, rodičmi, pedagógmi a psychológmi sme si definovali ako kľúčovú oblasť ŠIKANU V ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH.

Analýzou sme súčasne identifikovali 3 základné zložky, bez ktorých by sme nemohli zostaviť stratégiu:

1. PROBLÉM, ktorý potrebujeme riešiť.
2. Hlavnú PRÍČINU tohto problému.
3. A možné RIEŠENIE problému, ktoré vie nadácia poskytnúť.

Zistili sme, že hlavným problémom šikany je PASIVITA, nakoľko ide o najčastejšiu reakciu okolia, ale často aj obetí. Jej najčastejšou príčinou je STRACH obetí, ale aj okolia, že sa stanú toho súčasťou.

Kampaňou sme preto chceli priniesť NÁDEJ obetiam, že ide o riešiteľný problém a súčasne riešenie poskytnúť. Preto sme vyzvali obete a svedkov šikany, aby ju neignorovali, ale boli AKTÍVNI cez odpišemeti.sk alebo priamo cez Linku detskej istoty, ktorá konkrétne prípady už priamo rieši.

Komunikačná stratégia

Pre bagatelizovanú tému, ktorej sa dlhodobo nevenovala v spoločnosti dostatočná pozornosť, sme potrebovali vytvoriť Výrazný komunikačný koncept. Nesmierne dôležité však bolo dávať si enormný pozor, aby sme neublížili žiadnej „dušičke“! Všetko, čo kreatívci vymysleli, bolo preto pod prísnym dohľadom psychologičky Petry Šinkovej, ktorá je odborným garantom projektu.

Koncept projektu Odpíšeme ti


Pasivitu a ignoráciu okolia sme znázornili cez značky ,prečítané’ a , videné’ známe z mobilných chatových aplikácií, čo vychádzalo z insightu dnešnej generácie detí. Ak vidia, že ich správu niekto videl, ale súčasne ju ignoruje, neodpíše, dokáže sa ich to nesmierne dotknúť. Preto sme využili túto paralelu, ktorá odľahčeným spôsobom vysvetľuje, ako sa cíti obeť šikany, ktorú okolie ignoruje. Pomohlo by im, keby niekto z ich prostredia na šikanu zareagoval a pomyselne odpísal na správu o pomoc.

Za symbol kampane sme si zvolili 3 animované bodky. Poukazujú na to, že recipient reaguje na správu. Je to pozitívny a nádej vzbudzujúci symbol, ktorý podnietil vznik názvu kampane ODPÍŠEME TI.

V neposlednom rade bolo úžasné, že sme v kampani mohli naplno využiť potenciál TV Markíza, čo nám dopomohlo dosiahnuť neskutočné výsledky.

Výsledky


Kampaňou sa nám podarilo ZDVOJNÁSOBIŤ počet rodičov, ktorí by deklaratívne pri šikane vyhľadali odbornú pomoc (z 32 na 59 %)1.

Volania na Linku detskej istoty sa počas kampane zvýšili o 114 %.2

Odpisemeti.sk malo cez kampaň 26 897 unikátnych návštev, pričom celkový počet návštev bol 42 217. 2

Podporená znalosť Nadácie Markíza stúpla z 85 % na 94 %1.

Aj vďaka týmto perfektným výsledkom veríme, že sa nám podarilo tému šikany uchopiť správne, a že sme tak pomohli otvoriť zanedbávanú tému v spoločnosti a poskytnúť nádej jej obetiam.

Zdroje:
1. Porovnanie Pretestu a Postestu kampane, realizovaný prieskumnou agentúrou 2muse na reprezentatívnej vzorke.
2. Data poskytnuté Nadáciou TV Markíza.

Adam Horecký

Adam Horecký

strategy director