Plody doby

PLODY DOBY
2020

made by vaculik line side
made by vaculik line side
made by vaculik line side mobile

VIRTUÁLNY FESTIVAL V ČASE PANDÉMIE

Svetová pandémia zasiahla v roku 2020 okrem iného aj umeleckú sféru. Táto výnimočná situácia si vyžadovala výnimočné riešenie. Umelci potrebovali našu pomoc!

A tak vznikla špeciálna online platforma, ktorá poskytla ľuďom zažívať umenie z pohodlia domova – virtuálny festival. Potreboval však jasnú identitu. Priniesli sme názov Plody doby, ktorý symbolizuje umelcov z českej a slovenskej pôdy a ich tvorbu – plody. Názov spolu s výraznou vizualitou sa stal neprehliadnuteľný, a tak by to malo byť aj s umelcami, ktorí si to zaslúžia.