Spájame to ľudské v nás

ORANGE
2023

made by vaculik line side
made by vaculik line side
made by vaculik line side mobile

INSIGHT KAMPANE

„Strategicky sme hľadali dlhodobú komunikačnú platformu, s ktorou sa cieľová skupina vie stotožniť  a je pre ňu emočne relevantná. Pri vytváraní konceptu bolo pre nás kľúčové, aby sme s ním vedeli pracovať konzistentne a dlhodobo, naprieč všetkými touchpointami. Strategicko-kreatívny proces nás nakoniec priviedol k základnej hodnote – k ľudskosti. Kľúčovými ingredienciami sú autentickosť a úprimnosť komunikácie. Koncept odráža „customer-centrickú“ stratégiu značky, pričom v zákazníkoch chce vyvolať pozitívne a príjemné emócie,“ vysvetľuje Alexandra Martináková, Strategy director, MADE BY VACULIK.

„Jedno jediné slovo, v ktorom je všetko – človek. Keď sme ho objavili, cítili sme, že máme odpoveď na neľahké zadanie. Sme len ľudia a v tom je naša dokonalosť. Je ľudské mať strach a je ľudské mať pochybnosti. Novú platformu sme nastavili tak, aby fungovala dlhodobo a v každej novej kampani prinášala príbehy ľudskosti,” dopĺňa Milan Bielik, Chief Creative Officer, MADE BY VACULIK.